KLKKS

Talkoiden pisteytysjärjestelmä

25.8.2021 21:00

KYMENLAAKSON KANKOIRASEURAN TALKOIDEN PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ

 1. Yleistä

Seuran järjestämiin tapahtumiin osallistumisen edellytyksenä on jäsenyys seurassa sekä maksettu vuosittainen jäsenmaksu. Poikkeuksena tähän ovat jäsenten alle 18-vuotiaat lapset sekä myös muut henkilöt silloin, kun tapahtuman kutsussa asiasta on erikseen mainittu.

Osa seuran järjestämistä tapahtumista on ilmaisia, mutta osa näistä on kokonaan tai osittain maksullisia. Maksullisia tapahtumia voi kuitata rahan lisäksi kertyneillä talkoopisteillä.


 

 1. Talkoopisteiden kerääminen ja niiden käyttäminen

Talkoopisteitä kertyy seuraavasti:

 • Koko päivän tapahtumasta (yli 6h) saa 4 pistettä

  • esim koiranäyttely, kaer- tai vesityökokeen koetoimitsija, kaer-kokeen tuomarointi, talkoot Savalla…

 • Puolipäivän tapahtumasta (2-4h) saa 2 pistettä

  • esim harjoituksen vetovastuu, vesityökokeen tuomarointi, lintujen nouto/vienti maastoon, ruokintapaikkojen rakentaminen…

 • Lyhyestä tapahtumasta/ suoritteesta (alle 2 h) saa 1 pisteen

  • ruokintapaikkojen huolto….

Talkoopisteitä ei kerry tapahtumista, joista jäsen saa erillisen rahapalkkion tai kulukorvauksen.

Johtokunnan kokouksista tai niiden valmisteluista ei kerry talkoopisteitä. Johtokunnan jäsenet ovat oikeutettuja kokousmatkojen osalta kilometrikorvauksiin. Johtokunta voi halutessaan jättää nostamatta kilometrikorvaukset ja tämän sijasta palkita itsensä pääpiirtein saman hintaluokan talkoojahdilla tai muulla virkistystilaisuudella.

Jokainen jäsen on velvollinen ilmoittamaan kalenterivuoden mittaan kertyneet talkoopisteet sihteerille erillisellä lomakkeella (liite) seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Johtokunta hyväksyy talkoopisteet ja julkaisee koonnoslistan jäsenille kertyneistä pisteistä tammikuun loppuun mennessä.

Vuoden aikana kertyneitä pisteitä voi käyttää kahden seuraavan vuoden aikana. Pisteitä ei voi myydä tai lahjoittaa muulle kuin oman ruokakuntansa jäsenille.

Kertyneitä talkoopisteitä käytetään ensisijaisesti seuran järjestämissä maksullisissa harjoituksissa. Juoksutusmaksun voi kuitata kahdella (2) pisteellä ja harjoituksiin varattuja lintuja voi ostaa 2 pistettä/ lintu.

Harjoitusten lisäksi kertyneitä pisteitä voi käyttää myös muihin seuran järjestämiin maksullisiin tapahtumiin. Tällöin yhden pisteen arvo on 15 euroa.

Nämä säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Tulkinnallisissa tapauksissa johtokunnalla on päätösvalta.

Lähetä uutinen
<< Takaisin